“Як готувати дитину до школи в умовах реформи НУШ (Нова українська школа)”

Як готувати дитину до школи в сучасних реаліях реформи Нової української школи (НУШ)? Чи потрібна підготовка, якщо тестування офіційно відмінено, а реформа НУШ передбачає поступову м’яку адаптацію дитини до навчання??

Погляд Бородіної Тетяни – методиста і керівника дитячих садочків Центру «Аіст»

……

До школи залишився рік або два… Питання підготовки дитини до школи не втрачає своєї актуальності для батьків майбутніх школярів. Але, зрозуміло, що сучасна підготовка до школи повинна ставити за мету розширяти можливості дошкільника впоратися з завданнями не лише на заняттях або при виконанні певних завдань, але й в реальному житті (читай – у школіJ). Базові знання, вміння та навички ніхто не відміняв, але для сьогоднішнього майбутнього школяра вміння читати чи рахувати занадто мало…

Сучасній дитині необхідно оволодівати навичками ефективної комунікації – розвивати вміння обмінюватися інформацією, вчити формулювати свої думки та доносити їх до співрозмовника, аргументовно доводити власну точку зору, просити іншого про допомогу, формулювати власні питання та коректно відмовляти. Можна це робити усно (і тоді необхідний певний рівень розвитку мовлення), а можна і письмово ( і тоді, безперечно, необхідні навички читання і письма) .

А можна доносити інформацію нестандартно – малюнками, шифрами, жестами… І тут на допомогу дошкільнику приходить креативність. Навчити дитину нестандартно мислити і виходити за рамки, розвивати креативний потенціал, на початковому етапі заохочуваючи її поступово виходити за межі шаблонного мислення – маленькі сходинки до великих відкриттів.

На рівні власної компетенції, старший дошкільник застосовує набуті знання з академічних наук (зокрема, математики), практичної, продуктивної або будь-якої діяльності  для вирішення власних питань чи завдань. Дозвольте дитині помилятися та самостійно виправляти власні помилки (перший страх помилки з`являється, як правило, у дітей саме в 4-5 років), навчить сміливо самовиражатися в колективі однолітків. Це сприяє формуванню у майбутніх школярів командності – вміння працювати в команді, можливості зважати на точки зору інших людей,  адекватно оцінювати власні можливості та бажання поруч з можливостями та бажаннями інших людей.

Критичність мислення – як вимогу сьогодення – дуже важливо формувати вже з дошкільного віку. Під час різних видів розвивальної, освітньої або творчої діяльності надаємо дошкільникам можливість для визначення зв’язки між явищами або предметами, спонукаємо доходити логічних висновків, спираючись на дані чи твердження.

Розвиваючи навички 4К (Комунікацію, Креативність, Командність та Критичне мислення), через освітню та розвивальну діяльність,  НЕ ГОТУЙТЕ дітей до навчання – ПІЗНАВАЙТЕ СВІТ РАЗОМ, РОБІТЬ ВІДКРИТТЯ РАЗОМ, ВЧІТЬ ЧИТАТИ, ОПАНОВУЙТЕ МАТЕМАТИЧНІ ЗНАННЯ ТА РОЗВИВАЙТЕ ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС майбутнього першокласника.

Така НЕПІДГОТОВКА до школи, але підготовка до навчання упродовж всього життя, дозволяє повноцінно насолоджуватися порою дошкільного дитинства, між тим, із радістю та інтересом здобувати нові знання, набувати необхідних навичок.

No Comments Yet.

Leave a comment